Společnost Halbich nabízí speciální expertní činnost v rozsahu:

  • analýza technického stavu motocyklu
  • analýza stavu motocyklu po dopravní nehodě
  • analýza rozsahu poškození
  • odborná techniká vyjádření jako podklad pro znalecká zkoumání
  • zajištění spolupráce se soudními znalci a znaleckými ústavy